Woz bezwaar, de voordelen

De WOZ-waarde wordt elk jaar bepaald door de gemeente en in een beschikking richting jou als huiseigenaar gestuurd. Wat veel mensen echter niet weten, is dat het mogelijk is om zelf bij benadering de WOZ-waarde te berekenen. Daarbij is het mogelijk om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken, mocht deze volgens jou teveel afwijken. Een dergelijk Woz bezwaar kan je enkele voordelen bieden en je jaarlijks geld besparen. 

Wat is de WOZ?

In de WOZ, wet Waardering Onroerende Zaken, is de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken vastgelegd. Elk jaar wordt deze waarde opnieuw bepaald, met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente bepaalt de waarde en stuurt deze elk jaar in een beschikking naar alle huiseigenaars of eigenaren van ander onroerend goed. Op basis van de WOZ-waarde, wordt de hoogte van verschillende heffingen en belastingen gebaseerd. Soms heb je als huiseigenaar een ander beeld over wat de hoogte van de WOZ-waarde zou moeten zijn ten opzichte van de waarde zoals door de gemeente bepaald. Het indienen van een Woz bezwaar behoort dan tot de mogelijkheden.   

Samenstelling WOZ-Waarde

De gemeente bepaalt voor alle woningen en onroerend goed binnen de gemeente de WOZ-waarde. Zij baseert de waarde, uitgaande van een woonhuis of bedrijfspand, voornamelijk op de volgende zaken:

  • Waar ligt de woning/het pand;
  • Wat is de oppervlakte van de woning/het pand;
  • Wat is de inhoud van de woning/het pand;
  • Wat zijn de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen/panden in dezelfde buurt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het innen van zaken als de rioolbelasting, waterschapsbelasting en onroerendezaakbelasting. Deze heffingen/belastingen zijn hoger, naarmate de WOZ-waarde hoger is. Deze correlatie is het belangrijkste argument voor huis-/pandeigenaars om een Woz bezwaar in te dienen.

WOZ Waardeloket

Mocht je een Woz bezwaar willen indienen, dan is het belangrijk om zelf een goede inschatting te maken van de WOZ-waarde van je huis. Een belangrijk instrument hiertoe is het WOZ Waardeloket. Via dit waardeloket kunnen afzonderlijke woningen individueel worden geraadpleegd. Let op: er zit wel een maximum aan het aantal woningen dat je via dit loket op waarde controleert. De WOZ-waarden die je in het waardeloket vindt, zijn waarden zoals door de gemeente vastgesteld. Ook zaken als het bouwjaar en de oppervlakte woningen zijn meegenomen en zijn afkomstig van de Basisregistratie Objecten en Gebouwen. Ook deze informatie is door de gemeente aangeleverd.  

Woz bezwaar

Er zijn meerdere manieren om zelf de WOZ-waarde van je woning te bepalen. Dit zijn veelal kosteloze of voordelige exercities. Mocht je de waarde zoals de gemeente deze in de jaarlijkse beschikking te hoog vinden, dan kun je bezwaar maken. Let wel: dit Woz bezwaar moet dan binnen zes weken nadat je de beschikking hebt ontvangen zijn ingediend. Gemeenten proberen het steeds gemakkelijker te maken voor haar bewoners om een bezwaar in te dienen. Dit doen ze bijvoorbeeld door meer online mogelijkheden aan te bieden. Daarbij krijg je de gemaakte proceskosten gerestitueerd, mocht je bezwaar gehonoreerd worden.

Kortom: de laagdrempeligheid qua te maken kosten om zelf je WOZ-waarde te bepalen via www.bezwaarmaker.nl en de mogelijke besparingen die er te behalen zijn op gebied van belastingen, maken het zeer de moeite waard om een Woz bezwaar te overwegen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*