Hoe om te gaan met hoogbegaafdheid

Bij hoogbegaafdheid denken mensen al gauw aan iemand die heel slim is. En dat klopt ook wel, want strikt genomen hebben bijvoorbeeld hoofbegaafde kinderen een IQ van 130 of hoger, maar het heeft ook te maken met de aanleg om tot bepaalde prestaties te komen. Ook heeft het voor- en nadelen. Een voordeel is dat je bepaalde dingen snel onder de knie kunt hebben, maar een nadeel is weer dat mensen met hoogbegaafdheid een gebrek aan richting en focus hebben.

Een bovengemiddeld IQ garandeert dus niet een hoge mate van intelligentie. Zo bestaat intelligentie, volgens een Amerikaanse onderzoeker, uit drie verschillende aspecten:

 • Analytische vaardigheden

Denk hierbij aan de schoolvakken.

 • Creatieve vaardigheden

Hier komt persoonlijke motivatie, het leggen van nieuwe verbanden maar ook flexibiliteit bij de verwerking van ongewone situaties of problemen bij kijken.

 • Praktische vaardigheden

Hierbij kun je denken aan het vermogen om sterke en zwakke punten van jezelf, maar ook die van anderen, te herkennen. Ook gaat het hier bij om het vermogen om samen én effectief te werken.

Kenmerken hoogbegaafdheid

Ook heb je veel kenmerken van hoogbegaafdheid. Als je het hebt over deze kenmerken is er een onderscheid tussen gedrag en leervermogen. Hieronder staan alle kenmerken voor je op een rijtje.

De kenmerken in het gedrag zijn onder andere:

 • In staat zijn om zichzelf te reflecteren
 • Zoekend naar ouderen (kinderen) met ontwikkelingsovereenkomsten
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid
 • Perfectionistisch zijn ingesteld
 • Bevraagt regels en tradities in plaats van het klakkeloos opvolgen ervan

Ook wordt er uitzonderlijk gedrag vertoond op één of meer van de volgende gebieden:

 • Creatief denken
 • Talent in leiderschap
 • Algemene kennis
 • Uitvoerende of zichtbare kunsten

Veel voorkomende kenmerken op gebied van leervermogen zijn:

 • Snel zijn van begrip
 • Brede algemene interesses
 • Hoge intelligentie
 • Zeer taalvaardig
 • Het juist toepassen van opgenomen kennis
 • Een goed geheugen
 • Een hoog leertempo
 • Grote denkstappen
 • Vanzelfsprekend out-of-the-box denken
 • Doorvragend
 • Waarnemend in zijn of haar omgeving
 • Een hoog probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit, gepaard met originaliteit

Denkwijze

De wijze waarop mensen met deze ‘gave’ denken, maar ook leren, is anders. Om bijvoorbeeld goed onderwijs te bieden aan deze mensen moet het daar ook goed op aan kunnen sluiten. Er zijn een aantal manieren van denken die ook kenmerkend zijn voor volwassenen én kinderen met hoogbegaafdheid. Hieronder staan ze voor je op een rijtje:

 • Caring thinking: meer denken vanuit de persoonlijkheid en vanuit het hart
 • Lateral thinking: problemen herkennen en deze vanuit verschillende kanten bekijken voor een goede oplossing
 • Deep level learning: meer de diepte in gaan in plaats van accepteren zoals het is
 • Topdown thinking: denken vanuit het grote plaatje
 • Visual thinking: denken in beelden

Misdiagnose

Belangrijk is om een misdiagnose te voorkomen. Dit komt helaas te vaak voor, omdat mensen geneigd zijn alleen naar het gedrag te kijken in plaats van naar de oorzaak van dat gedrag. Daarnaast is er op scholen en hulpinstanties niet genoeg kennis en een gebrek aan aandacht voor mensen en kinderen met de gave. Zulke kinderen kunnen gedragsproblemen ontwikkelen en de hoogbegaafdheid kan ook gepaard gaan zoals bijvoorbeeld of een autismespectrumstoornis of ADHD. Doordat het kind zich in veel situaties, door middel van zijn of haar intelligentie, goed weet te redden kan het leerprobleem pas laat opgemerkt worden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*